(((دوبله ی گلوری))) آواتار کورا / کتاب سوم / قسمت 1 - آپارات

گفتم آپلود کنم براتون تا ببینید دوبله ی کورا چطوریه. ... دوست دارید که صدا فارسی ش هم همون صدای زبان اصلی باشه درصورتی که این دوبله رو برای ... وایسا یه لحظه من گیج شوم هنوز دوبله ی آواتار آنگ تموم نشده بعد شما اومدین دوبله ی ...
X
X
X