سوالات پزشکی كاربران - دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو -

اف و پمادهای فاقد یا حاوی هیدروکینون و ...واقعاخسته شدم هیچ نتیجه ای نمیگیرم. الان یکماهه بخشی ازبدنمو که درمعرض دیدنیست برای تست منوبنزن میزنم.حالا رنگ این ...
X
X
X