سر بریدن گاو در محرم 91 - آپارات

من نمیدونم مشکل این دوتا عزیزی که نظر دادن با قربانی کردن چیه؟ذبح کردن (قربانی) فرمانیه که از طرف خدا اومده و در قرآن هم ذکر شده_اما اینو قبول دارم که ...
X
X
X