زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون ارشد دولتی سراسری 93 - موسسه سنا

به گزارش سایت علوم پزشکی زمان ثبت نام آزمون ارشد دولتی(سراسری)، از دوازدهم آبان ماه ... می باشد که برگزاری آن در روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بهمن 92 ماه خواهد بود.
X
X
X