قیمت خودروها در منطقه آزاد انزلی | مجله پدال

در مورد منطقه آزاد انزلی که اخیرا به فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شده، واردات خودرو با تعرفه هایی اندک و از طریق شرکتهای واردکننده مجاز و پس از تایید ...
X
X
X