جنگ سگ تایبادی - آپارات

سجاد سگ تایبادی از جنگجوترین و بزرگترین نژادهای سگ در دنیاست که در خراسان یافت می شود.بخاطر هوش و جسارت فوق العاده علاوه بر جنگ بعنوان ...
X
X
X