آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 100

همانطور که مشاهده می کنید، می توانید بین دو عدد (در اینجا 7 و 8) از هیچ علامتی استفاده نکنید. ... معمای ریاضی: 4 تا 4 ۱۷ شهریور ۹۲ ... با اعداد فرد 13579111315 طوری باهم جمع کنید که جواب 30 بشه فقط از 5 رقم تکرار هم مجاز هست لطفا ...
X
X
X