ایسنا - چگونه ترس از آمپول را در کودکان بکاهیم؟

اکثر کودکان در مواقع تزریق واکسن یا آمپول بی‌قرار و نگران می‌شوند و از آن واهمه دارند اما والدین...
X
X
X