آموزش بافت پیچ در بافتنی | دونه دونه.کام

دوازده تا دانه از زیر ببافید اگر هم میخواین مثل عکس ببافید که قبل از شروع بافت ۵ سانت کشبافت ببافید. به همین سادگی. آموزش تصویری در چهار مدل پیچ و گیس ...
X
X
X