شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی .:. نیروگاه شهید رجایی ...

بازدید کل: 885,446; بازدید امروز: 175. فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی وارد مرحله تازه ای شد. فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی وارد مرحله ...
X
X
X