دانلود آهنگ جدید | موزیکور » دانلود آهنگ آخرین نامه سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشی,خوابیدی بدون لالایی و قصه بگیر آسوده بخواب بی درد و غصه ... قانون جنگل زیر پا گذاشتی ... تو تو جنگل نمی تونستی بمونی.
 • ● سیاوش قمیشی - متن آلبوم نقاب
  • سیاوش قمیشی - متن آلبوم نقاب - ... آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ. ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : اروﻳﻦ ﺧﺎﭼﻴﻜﻴﺎن. ‫اي ﺑـﺎزﻳـﮕﺮ! ﮔـﺮﻳـﻪ ﻧـﻜـﻦ، ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن‬‬ ..... ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ رو زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ. ‫اﻳﻨﺠﺎ ﻗـﻬﺮن ﺳـﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ‬‬.
   www.hesammeshkini.blogfa.com
 • ● من برای تو می خونم ...
  • سیاوش قمیشی (متولد 1324-1945 در اهواز و بزرگ شده در تهران ) آهنگساز, شاعر, تنظیم کننده و خواننده ای ست که ... نخستین وجه و شاید مهم ترین وجه تفاوت آثار سیاوش قمیشی در ملودی هایش نهفته است. ..... جنگل تازه به پا کن ... قانون جنگلوزیرپاگذاشتی.
   sia-vash.blogfa.com
X
X
X