هفته دهم بارداری - پارسه گرد

کارمند خانم جهت انجام امور تحریریه وب سایت پارسه گرد ..... به دلیل سقط قبلی که داشتم دکتر آمپول فمولایف تجویز کردند آیا میتوانم بارداری بی خطر داشته باشم ممنون.
X
X
X