استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای سال 93 | ایران استخدام

فنی و حرفه ای، در ایجاد اشتغال پایدار تاثیرگذار می باشد. رئیس سازمان بسیج کارگری کشور گفت: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای پل ارتباطی بین صنایع و دانشگاهها است و در ایجاد اشتغال پایدار ..... استخدام دانشگاه علوم بهزیستی و ت.
X
X
X