پطروس خطاکار ...

با تو بودن قصه شیرینی است به وسعت تلخی تنها-مسی نوشت. نوشته شده در سه شنبه .... از طرف یه دوست خوب و مهربون ک هیچ وقت قدرشو ندونستی (:پی ). ببخشید بدون ...
X
X
X