قانون مدنی در نظم حقوق کنونی by ناصر کاتوزیان — Reviews ...

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی has 28 ratings and 2 reviews. J.J. said: دکتر کاتوزیان، بزرگترین نماد حقوق سنتی ایران است. اما همانطور که الان خیلی از جاهای...
X
X
X