فروش ملک کلنگی - کرمان118 نیازمندی ها و تبلیغات استان کرمان

... ملک کلنگی با متراژ 12 قصب , سند بنچاق , معبر 6 متری واقع در کرمان-خیابان سرباز کوچه 27 ,شرقی2 , طبق قیمت کارشناسی سال 90 معادل 50میلیون ...
X
X
X