همراه اول - بسته های شب های روشن

... الی 7 صبح می باشد. این طرح از اول ماه مبارک رمضان از تاریخ 19/4/1392 شروع خواهد شد. ... محاسبه مي گردد. مشخصات بسته های مکالمه نا محدود شبانه به شرح ذیل می باشد.
X
X
X