ضوابط ومعیارهای طراحی فضاهای آموزشی

ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ. ﺁﻭﺭﻱ، ﺑـﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﻭ. ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻌ. ﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺍ .... ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ.
 • ● مرجع معماری ایران
  • ... طراحی فرودگاه · طراحی مجتمع تجاری · طراحی مراکز خرید · طراحی مدرسه/هنرستان .... فیزیکی بیمارستان -از فضاهای اصلی تا ریز فضاها,شامل استانداردهای جهانی و .
   www.parsecad.ir
 • ● ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي - ويرايش 1389.pdf
  • ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻓـﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ. (. وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﻮم. ) اﻫﺘﻤﺎ. م. ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .... ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ .... ﺁﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻼﺳﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﻏﻴـﺮ  ...
   www.nosazimadares.ir
 • ● ضوابط و استانداردهای طراحی کلیه فضاهای آموزشی - از پیش دبستانی تا ...
  • کلیه بخش های طراحی فضاها آموزشی توسط سازمان نوسازی مدارس کشور تهیه ... های معماری )، مدرسه و هنرستان ، رستوران ، گالری هنر ، بانک ، ساختمانهای ...
   www.parsiancad.ir
 • ● استفاده از معماری نوین در مدارس/پیشرفته‌ترین تجهیزات در کلاس‌های ...
  • خبرگزاری پانا: مدارس استان اصفهان با معماری خاص و توجه به رویکرد نوین در ساخت .... تمامی کلاس‌های درس مدرسه سمیه با متراژ استاندارد 56 مترمربع احداث و سازه آن نیز با ... وی افزود: چهار مدرسه متوسطه و هنرستان، 7 مدرسه راهنمایی، 19 مدرسه ابتدایی و یک .... همچنین بنا به گفته مسئولان مدرسه نخستین جایی که کیف الکترونیکی طراحی و  ...
   www.pana.ir
 • ● پرشین کد - فارسی کد - وب سایت تخصصی معماری و عمران | وب سایت ...
  • عمادالدین زند از معروف ترین اساتید معماری در ایران است که به نظر بنده طراحی های اون بسیار سرتر از .... ( دانشکده های معماری )، مدرسه و هنرستان ، رستوران ، گالری هنر ، بانک ، ساختمانهای اداری ، مراکز خرید و مجتمع تجاری .... ضوابط و استانداردهای طراحی فضاها ...
   www.farsicad.com
 • ● New Page 93
  • به عبارت ديگر استاندارد نبودن فضاهاي كارگاهي و آزمايشگاهي در هنرستان‏ها موجب افزايش ... متغير مستقل,استانداردهاي طراحي شده و متغير وابسته فضاهاي كارگاهي‏و ... استانداردهاي ارائه شده در اداره كل آموزش و پرورش ، اداره نوسازي مدارس ، سازمان برنامه و ...
   trc.isfedu.org
X
X
X