آشنایی با چاپ لینو یا lino cut | کرل دیزاین سرشار از خلاقیت ...

چاپ لینو رو خیلی ها دوست دارند و یه عده هم هستند. ... البته اگه نوع کفپوشی که برای کنده کاری استفاده می کنند نرم باشه دچار مشکل نمیشن.
X
X
X