دنیای رمان - عکس شخصیت های رمان ها

اینم عکس شخصیت های رمان افسونگر نوشته هما پور اصفهانی جوووووووون... عکسای افسون و دنیل.. من از افسون(از قیافش)اصن خوشم نمیاد مصنوعیه قیافش..مثل مهلقا جابری ...
X
X
X