طرح درس کاروفناوری پایه هفتم - حرفه و فن کارگاه کاروفناوری

نام درس:کاروفناوری پایه ی تحصیلی:هفتم متوسطه نام مدرسه:....... نوع طرح درس: روزانه موضوع درس: پودمان1نوآوری وفناوری. مدت جلسه:45دقیقه تعداد دانش آموزان:27نفر.
 • ● حرفه و فن کارگاه کاروفناوری - blogfa.com
  • ترفند جالب برای عابربانک. طرح درس کاروفناوری پایه هفتم ... پيوندهای روزانه. دفتر تالیف کتابهای درسی ... درس کاروفناوری پایه هفتم. یک نمونه طرح درس پایه هفتم.
   fvalizadeh.blogfa.com
 • ● کاروفناوری بانه
  • نام درس:کاروفناوری پایه ی تحصیلی:هفتم متوسطه نام مدرسه:....... نوع طرح درس: روزانه موضوع درس: پودمان1نوآوری وفناوری. مدت جلسه:45دقیقه تعداد دانش آموزان:27نفر.
   herfabaneh.blogfa.com
 • ● پیک کار و فناوری
  • برای دریافت فایل به وبلاگ پایگاه کیفیت بخشی از لینک دسترسی روزانه مراجعه ... طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسطفرانکلین ... پایه هفتم به سایت ... نمونه برگ ارزیابی مستمر وپایانی درس کارو فناوری هفتم.
   www.herfevafanostan.blogfa.com
 • ● طرح درس همیاری - پیک کار و فناوری
  • پیک کار و فناوری - طرح درس همیاری - بار درخت علم ندانم بجز عمل ........ گر ... راهنمای تدریس کتاب کارو فناوری هفتم ... طرح درس روزانه ... نام درس:آموزش حرفه وفن واحد:2 كار با برق-الكترونيك موضوع درس:ساخت مدار چشمك زن مقطع تحصيلي:راهنمائي پايه: سوم  ...
   www.herfevafanostan.blogfa.com
X
X
X