سایت دکتر رویا امدادی متخصص زنان و زایمان - مطالب ابر لابیا

شما باید به پزشک مراجعه نموده و معایته شوید و در صورت نیاز تحت عمل جراحی پرینورافی(جراحی زیبایی پرینه) و کوتاه کردن و قرینه ساختن لب های کوچک(لابیا) قرار ...
X
X
X