الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام مربیان پیش دبستانی غیرقانونی ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی برخی مربیان پیش‌ دبستانی به ... درختان میوه | جهاد کشاورزی | نظام مهندسی کشاورزی طراحی سایت | ثبت دامنه | ثبت دامین ... پیش‌ دبستانی به خواسته الزام به استخدام و به طرفیت وزارت آموزش و پرورش که به ...
X
X
X