چرمینه نگار

چرمینه نگار - چرم دست دوز. ... يكي از صنايع دستي كه زيبا جذاب سرگرم كننده و كارآمد مي باشد هنر چرم دوزي با دست است. انواع كاربرد آن عبارت است از ...
X
X
X