سایه گستران زندگی ایرانیان - تولید ورمی کمپوست

دکتر امیر شریفی ... سمینار آشنایی با صنعت ورمی کمپوست در دانشگاه تهران. تعدادی از ... آدرس کارگاه مرکزی : استان تهران ، ملارد ، صفادشت، بی بی سکینه امیر آباد ...
X
X
X