• مدرسه هوشمند
  • سامانه مدرسه هوشمند پویان شامل بیش از 30 عنوان نرم افزار مختلف مالی ، اداری ، آموزشی ، کمک آموزشی. ... تصاویر منتخب دبیرستان سید علی محمد نیلی پور. carousel 1.
   www.nilipoursch.ir
 • آرشیو اعلانات - مدرسه هوشمند
  • سامانه مدرسه هوشمند پویان شامل بیش از 30 عنوان نرم افزار مختلف مالی ، اداری ، آموزشی ، کمک آموزشی. ... جستجو. آب و هوای اصفهان ... وبلاگ بسیج دبیرستان نیلی پور ...
   www.nilipoursch.ir
 • اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان - وزارت آموزش و پرورش
  • سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ... در راستای توسعه هوشمند سازی مدارس مطابق با شیوه نامه اداره کل متبوع در حال اجرا می باشد. ... راهنمایی سید علی محمد نیلی پور.
   cms.medu.ir
 • لیست مشتریان پویان - طراحان وب شمال
  • مركز استعداد هاي درخشان شهيد ا‍‍‍ژه اي 2 اصفهان ... مدرسه راهنمایی نیلی پور اصفهان · هنرستان فنی شهید مطهری ... دبيرستان هوشمند شهيد بهشتي رويدر بندر خمیر · مدرسه ...
   www.twsh.ir
 • کل کشور / جدول مراسمات ماه محرم؛بروز شده در عصر15 آبان - وارث
  • متغیر(حجت الاسلام نیلی پور،حجت الاسلام داستان پورو...) رسول میر باقری ... دهه اول محرم الحرام. اصفهان-خ سجاد-روبروی گلستان شهده-پرچم عاشوراییان ..... مدرسه فیضیه. حجت ..... مداح : حاج محمد نوروزي ، مقداد پير حياتي ، اكبر هوشمند
   vareth.ir
 • برنامه ريزي آموزشي - چكيده پايان نامه هاي دانشگاه اصفهان
  • دکتر سعيد رجائي پور ... محمدرضا نيلي احمدآبادي ... بررسي نظرات اولياء و مديران مدارس شهرستان خميني شهر در زمينه عوامل موثر در جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش.
   thesis.ui.ac.ir
 • سایت گروه پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
  • 7, گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش در مناطق دو زبانه استان اصفهان ( پژوهش کشوری) - ... 15, بررسی عوامل موثر در جذب بيشتر دانش آموزان به نماز جماعت مدارس در شهر اصفهان ... پيشنهاد هاي مناسب در برنامه ريزي هاي تربيت دبير ( پايان نامه ), حميده معين پور .... شهرستان شهرضا – سال تحصيلي 79-1378, عليرضا نيلي, محمد حسن طالبيان, 79.
   research.isfedu.org
 • Archive of SID
  • ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ادراك ﺷﺪه. در ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ﻓﺮﻫﺎد ﺷﻔﻴﻊ. ﭘﻮر ﻣﻄﻠﻖ. ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻣﺤﻼت. ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ... داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن. ﭼﻜ. ﻴﺪه .... ﻧﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،. ).1389.
   www.sid.ir
 • ● شاهد عملکرد خوبی از داوران بودیم / برگزاری 10 دوره آموزشی برای داوران
X بستن تبلیغات