خداحافظ مدرسه، خداحافظ ... - گرگان ما GORGAN

خداحافظ سرزمین خاطرات تلخ و شیرین من، خدا حافظ ِ تو و دبیرانی همچون وفایی، ... دوران تحصیل را در دبستان سجادیه، مدرسه راهنمایی توحید،‌ دبیرستان ...
X
X
X