Untitled - در یزد تنوع و ویژگی و نحوه ساختن ظرف سفالی

ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﺮﻛﺰي، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻳﺰد، زﻧﺠﺎن، ﻫﻤﺪان، ﻛﺮدﺳﺘﺎن رواج دارد ... وﺳﻴﻊ ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه در ﺷـﻴﻮه و ﺳـﺒﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑـﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و در ﺳـﻄﺢ ﻓﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﺮز. اﻋﺠﺎب. اﻧﮕﻴﺰي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ... ﺗـﺮﻳﻦ ﻇـﺮوف  ...
 • ● هنر سفالگری ایران
  • فلات ایران با تنوع اقلیمی خود باحتمال زیاد یكی از مهمترین خاستگاههای اصلی ... بنابراين سفالگری نيز به هنر يا صنعت ساخت ظروف و اشيا گلی پخته اطلاق می‌شود. .... قطعه‌هايي ازلعاب شيشه مخصوص ترصيع در كاشيهاي لعاب دار، مهره‌هاي بدل چيني كه برخي .... سفال در باستان شناسي · ایران خاستگاه سفال 10 هزار ساله · صنایع دستی همدان ...
   mehremihan.ir
 • ● Untitled
  • ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﺮﻛﺰي، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻳﺰد، زﻧﺠﺎن، ﻫﻤﺪان، ﻛﺮدﺳﺘﺎن رواج دارد ... ﺗـﺮﻳﻦ ﻇـﺮوف. ﺳﻔﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻛﺮﺑﻦ. 14. ﺗﺎرﻳﺦ آن ﺑﺪﺳـﺖ. آﻣﺪه و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ...
   www.pnu.ac.ir
 • ● روزنامه جام جم92/5/13: غذا خوردن در ظروف شاهانه
  • تنوع و تكثر ايجادشده در بازار ظرف و ظروف كشور باعث تغيير فرهنگ ... اگرچه در حال حاضر ظروف غذاخوري به شکل ملامين، چيني، سفالي، ... لالجين همدان يکي از مهم ترين مراکز و برندهاي داخلي ظروف سراميک در ... اين ظروف داراي ويژگي همچون نبود منفذ و مقاوم در برابر لکه است و مي توان آنها را داخل ماشين ظرفشويي قرار داد.
   www.magiran.com
 • ● دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان
  • كوزه‌ها و كاسه‌های ساخت استان يزد، به ويژه ساخته‌های شهر ميبد از ظرافت و زيبايی خاصی .... و دارای ‏ویژگی های خاص خود بوده و از بسیاری جهات قابل قیاس با گلیم نواحی دیگر نیست ... ظروف مورد ‏استفاده بشر بوده و در طول سالیان دراز به نقطه اوج رسیده ، سفالگری ... ‏تولیدات سفالی دارای تنوع بسیار است ، از جمله آنها سفال سقف برای پوشش ...
   golshn12.blogfa.com
 • ● همشهری آنلاین: آشنایی با خرید ظرف
  • اقتصاد > نحوه خرید- فاطمه قنواتی: ... سفال در ایران، قدمت زیادی دارد و قبل از به میان آمدن ملامین و چینی و ... کمک می‌کند؛ در نتیجه می‌توان به سفال، از جهت رنگ و نقش، تنوع بیشتری داد. ... برای تشخیص این سفال‌ها از هم، باید ویژگی هر کدام را دانست. لالجین همدان: خاک لالجین رسی و سفال‌های این منطقه بدون نقش و با لعاب یک ...
   hamshahrionline.ir
 • ● هنر - سایت اطلاع رسانی مبلغ
  • اين ويژگي را در هنر هخامنشي نيز به خوبي و آشكارا مي‌توان ديد. ..... سازي است و ديگري هنر سكه زني است كه از ديدگاه تنوع طرحها و آرايش چهره و لباس و ديهيم و چهره .... نخستين بنايي كه ساخت آن را به سده نخستين اسلامي نسبت مي‌دهند، مسجد جامع فهرج يزد است. ..... برجسته ظروف زرين فام، بلكه وجود كوره‌هاي متعدد سفالگري را در اين شهر نشان داد.
   www.moballegh.net
 • ● همه اما و اگرها درباره ظروف غذاخوری - ایران ویج
  • بیشتر ظروف مسی و روحی و سفالی و سنگی بودند گاهی هم اعیان ترها از ظروف چینی استفاده می کردند. ... زندگی نه چندان مرفه ساکنانش، علاوه بر ظروف آشپزخانه، ظروف غذاخوری و چینی ... لالجین همدان یکی از مهم ترین مراکز و برندهای داخلی ظروف سرامیک در ... این ظروف دارای ویژگی همچون نبود منفذ و مقاوم در برابر لکه است و می ...
   www.iranvij.ir
X
X
X