شناخت کودکان استثنایی - تستها و آزمون هاي هوشي

شش نكته آموزشي براي كودكان مبتلا به معلوليت خفيف ذهني ( جمعه بیست و ششم مهر 1392 ) » اوتیسم چیست؟ ... آزمون آدمك ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال ...
X
X
X