نقاشی و طراحی - آموزش طراحی بینی

آموزش طراحی بینی. سایه ی اطراف بینی شاید از خودش با اهمیت تر باشه!!! که اکثر این تیرگی هارو با محوکن اضافه میکنم.(اگه دیدین کمرنگ شده میتونین از مداد ب ...
X
X
X