نمونه صورتحساب فروش كالا و ارائه خدمات

دریافت نمونه تصویری و اکسل فاکتور ... برای یک آموزشگاه به من گفتن که باید صورتحساب ارائه خدمات رو حتما داشته باشم. ... سوال:ابا امکان ارایه فاکتور رسمی از نرم افزار حسابداری با فرمت اداره دارایی قابل قبول میباشد؟ [پاسخ].
X
X
X