صفحه جديداينترنت - - بخشنامه شماره 6236/92/200 مورخ 04/04/1392 در ...

04/04/1392 در رابطه با انتقال كاركنان دولت از كلانشهرها به ساير مناطق و استانها. براي ديدن تصوير بخشنامه اينجا را كليك نماييد.
X
X
X