پورتال دانشگاه آزاد اسلامی باسمنج .::. صفحه اصلی

پورتال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی باسمنج. ... کلاسهای دروس عملی ترم دوم92-91 طبق برنامه ذیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز تشکیل خواهد شد. آز-اندازه ...
X
X
X