دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۳-۱۳۹۲ دانشگاه پیام نور

COM ” : لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته های پیام نور در نیمسال اول 93-1392 ... بخش مدیریت و اقتصاد و حسابداری, مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع .... طبق برنامه ۸ ترمه بعضی از دروس باید بین چند درس فقط یک درس رو گرفت ...
X
X
X