زمان اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی92

زمان اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی اسفند 91. 26 ارديبهشت 92. پس از گذشت دو ماه از تاریخ برگزاری آزمون ورود به حرفه کارشناسان سازمان نظام مهندسی در تاریخ 25 اسفند .
X
X
X