پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش متوسطه فارس - نتایج آزمون بنیه ی ...

... استان فارس سال تحصيلي 92-91. 1392/2/1 ... کسب رتبه اول و سوم کشوری دبیران زمین شناسی استان در مسابقه طرح درس ... پاسخ نامه آزمون بنیه علمی مقطع راهنمایی .
X
X
X