• دکتر علی آبادی - دانشگاه علم و صنعت ايران - دانشكده معماري و شهرسازي
  • 1378 تا کنون تدريس دروس طرّاحی معماری، انسان طبيعت معماری، روش تحقيق و مباحثی پيرامون حقوق در معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران.
   www.iust.ac.ir
 • عناوين رساله های دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات
  • «اسامی دانشجویان دکتری معماری که از رساله خود دفاع نمودهاند» ... تبيين جايگاه حكمت الهي در طبيعت و بازبيني نقش آن در معماري اسلامي. دكتر عليآبادي ... بررسی تأثیر معماری مجتمعهای مسکونی بر روابط انسان- مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران.
   www.iust.ac.ir
 • انتشار اولين شماره نشريه علمی پژوهشی انجمن علمی - دانشگاه علم و ...
  • سایت انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شامل اخبار و اطلاعات انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران و نشریه علمی ... بازخوانی ارتباط «انسان - طبيعت» از طريق بررسی نماد باغ درآثار نقاشی معاصر ايران ... دکتر محمد علی آبادی، مهندس مجيد هاشمی طغرالجردی.
   www.iust.ac.ir
 • اﻧﺴﺎن، ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﻌﻤﺎري - دانشگاه پیام نور
  • 1. داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. اﻧﺴﺎن، ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﻌﻤﺎري. ﻣﻬﻨﺪس .... ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ در ﻓﺮازي از ﺧﻄﺒﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ. : ( ..... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮي ، ﻣﺠﻠﻪ آﺑﺎدي ، ش.
   www.pnu.ac.ir
 • دکتر حجت: معماری شهر تهران هرج و مرج دارد، شتر گاو پلنگ است!
  • هیات علمی دانشگاه تهران، دکتری معماری و حفاظت از بناهای ... آن فضا به انسان می‌آموزد که برای عناصر گوناگون طبیعت همچون آب و آسمان و درخت و .... مشکل یک چهارم کشور را حل کرده ایم · علی آبادی : مخالف مونوریل بودم و هستم ... شهر تهران در نشست خبری صدای ملت/ علی مطهری: برای کار سیاسی نیامده‌ایم ...
   khabaronline.ir
 • بیژن علی آبادی - وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
  • بیژن علی آبادی : این نوشتاربرداشت آزاد ازمطالعات پژوهشگران و محققان و معماران ... و برگرفته و ازتاریخ معماری اسلامی ترجمه آقای دکتر ایرج اعتصام است که نگارنده ...
   ammi.ir
 • باغ در بستر طبیعی شهر - وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
  • در معماری معاصر ایران، در آثار متعددی حضور مجدد باغ ایرانی دیده می شود، گاه این ... و طبیعت که منجر به بازنگری پیوند انسان با طبیعت شده، مرتبط دانست. ... مثنوی، دکتر جلیل اولیاء، مهندس مهرداد ایروانیان، مهندس بیژن علی آبادی و ...
   ammi.ir
 • طبیعت و معماری ایران
  • طبیعت و معماری ایران - در پی ثبت مطالب تخصّصی و نیمه تخصّصی در حیطه ی معماری و طبیعت ایران است. ... سرعت وقایع گاهی چنان زیاد می شود که انسان به گردشان نمی رسد و وقایع گذشته فراموش می شود. ... اما کار دهها نفر اهالی آبادی با آن راه افتاده است ..... علی آقا · دکتر صادق احمدی-کشف آهنگ طبیعت · گالری استاد یگانگی-و وبلاگش
   irantabiatmemari.blogfa.com
 • ● نبرد کرگدن و آنتیلوپ (فیلم)