آموزش بافت کیسه قلاب بافی - مادربانو

بافت رو به کمک یک زنجیره مخفی (Slip st) به ابتدای سه زنجیره ی اول رج وصل کنید. ( در واقع کار از کفِ کیسه که یک بافتِ دایره ای شکله شروع می شه ...
X
X
X