از بقالی تا هایپر مارکت - خبرآنلاین

وابستگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نهاد‌های دولتی و نظامی سوددهی آنها را زیر سؤال می‌برد .
X
X
X