مرجع آزمونهای تخصصی

طبق روال گذشته به محض دریافت سوالات آزمون نظام مهندسی آذرماه ۹۲ ؛ دراین قسمت قرار میگیرد. ... دانلود سوالات نظام مهندسی آذرماه۱۳۹۲ - نقشه برداری ..... ضمنا اگر کسی سوالی در مورد نحوه برگزاری آزمون داره دراین قسمت اعلام کنه تا پاسخ براش پیدا کنیم.
X
X
X