حمله ی شیر به کرگدن - فیلم - تبیان

چند تا شیر قصد دارند به یک کرگدن بزرگ حمله و شکارش کنند ، بنظرتون از پس همچین کاری بر میان ؟ ..
X
X
X