مجمع توزیع کنندگان محصولات همراه اول

با توجه به نزدیک شدن دهه مبارک فجر، مجمع توزیع کنندگان همراه اول در نظر دارد به دویست و سی و ... قرعه کشی در همایش کشوری توزیع کنندگان ـ مورخ 05/07/92 ... با توجه به اینکه قرعه کشی به تفکیک مناطق انجام شد، نتایج این قرعه کشی در هر منطقه به ...
X
X
X