دیکشنری هوشمند در کافه بازار برای اندروید

بهزاد غفارنژاد ... دیکشنری هوشمند screenshot ... امکان دانلود و نصب لغت نامه های مختلف از داخل برنامه (علاوه بر لغتنامه پیشفرض موجود در برنامه ، کاربران می توانند ...
X
X
X