آزمون نقشه کشی درجه2 - آزمونک

برای «آزمونک آنلاین نقشه کشی درجه2» آماده باشید! ... برای شروع آزمون نقشه کشی درجه2 اینجا کلیک کنید ... در ساختمان های آجری بار مرده و زنده به عهده دیوار آجری است .
X
X
X