• تقويم سال 1392 هجري شمسي با درج مناسبتها - دانشگاه تهران
    • 4 سپتامبر 2012 ... ﺑﺪون اﺻﻞ ﻣﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ. ﺎﺑ. ﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر. 1392 ﺳﺎل. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. ﻫﺎ. : ﻣﺼﻮب. ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. اﺳﺘﺨﺮاج و. ﺗﻨﻈﻴﻢ. : ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰ. ﺗﻘﻮﻳﻢ. ﻣﺆﺳﺴ.
      calendar.ut.ac.ir
  • Taghvim 1392
    • تقويم خورشيدى ١٣٩٢. ... تقويم سال ١٣٩٢ خورشيدى. PERSIAN CALENDAR - 1392 ... ساعت ١٢و ١ دقيقه و ٥٦ ثانيه, : لحظه تحويل سال بوقت ايران چهارشنبه ٣٠ اسفند ...
      www.afzoode.com
  • Taghvim Irani 1392/1393 تقویم ایرانی شمسی قمری Online Iranian ...
    • Norooz | تحویل سال نو ۱۳۹۳ → Advertise on Taghvim.com → Make Taghvim.com your homepage → Bookmark Taghvim.com → Embed Taghvim.com in your ...
      www.taghvim.com
  • تقويم سال 1392
    • ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﺳﺎل. 1392. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. :ﻫﺎ. ﻣ. ﺼﻮب. ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﺳﺘﺨﺮاج و. ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺆﺳﺴﮥ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان www.pcci.ir. ﺑﺪون اﺻﻞ ﻣﻬﺮ ...
      www.maragheh-samacollege.ir
  • ساعت و تقویم رسمی ایران | Time.ir
    • ایران، اوقات شرعی نقاط مختلف ایران، مناسبتهای روز و تبدیل ... مناسبت های قمری تا پایان سال 1393 خورشیدی مطابق با تقویم استخراج شده توسط ...
      www.time.ir
  • Persian/Iranian Calendar of 1392 - Shamsi Calendar - Kodoom.com
    • ۱۳۹۱, تقویم سال ۱۳۹۲, ۱۳۹۳ » ... ۱ - جشن نوروز - جشن سال نو ۲ - نوروز ۳ - نوروز ۴ - نوروز ۱۲ - روز جمهوری اسلامی ایران ۱۳ - سیزده بدر ۲۵ - روز بزرگداشت عطار نیشابوری  ...
      tools.kodoom.com
  • TABDiL net | تقویم تاریخ سال 1392 شمسی
    • تقویم تاریخ سال 1392 شمسی به همراه سال میلادی و سال هجری قمری ، به اضافه اطلاعات تبدیل تاریخ روز و تقویم تاریخ و لحظه تحویل سال 1392 شمسی.
      tabdil.net
  • دانلود تقویم سال 1392 | بانک تور و گردشگری
    • طبق روالی که در 3 سال اخیر داشتیم امسال نیز با ارائه بسته های مختلف کاغذ دیواری ( WallPaper) تقویم 92 در خدمت شما عزیزان هستیم. بسته اولیه ای که برای دانلود شما ...
      www.lastsecond.ir
  • ● تصویری از سلول مدیر عامل بایرن در زندان
X بستن تبلیغات