ساخت و بافت ریش, سبیل , کلاه

1. عنوان شغل: ساخت و بافت ريش، سبيل و كلاه. 2. تعريف شغل: از شاخه‌هاي اصلي هنر گريم كه تهيه و ساخت ريش و سبيل مصنوعي و ... را شامل مي‌شود. 3. فهرست توانايي ...
X
X
X