اندازه ی خورشید با سیاره ها - آپارات

... منبع : نشنال جئوگرافی اندازه ی خورشید با سیارات منظومه ی شمسی ۹۹ % منظومه ی شمسی را خورشید گرفته و با این شرایط حدود یک ملیون کره ی زمین را ...
X
X
X