عیدی سال 93 کارمندان و کارگران مشخص شد - فرارو

... مبلغ پاداش پایان سال 92 کارمندان 402 هزار و 500 تومان بود. کارگران میلیونی ... جهت اطلاع از نحوه محاسبه عيدي به آدرس زير مي توانيد مراجعه كنيد
X
X
X