تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب

تورکی شاه بیت لری ( فیسبوک) · تک بیت های ناب (فیسبوک) · اشعار ناب- وبلاگ ديگر نويسنده ... تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب. ***. یک دل، حواس جمع مرا تار و ...
X
X
X