اخبار پیام نور - ثبت نام بدون آزمون پیام نور

ظرفیت و پذیرش بدون آزمون بهمن ۹۲ دانشگاه پیام نور تمدید شد ..... آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی و ممتازین ارشد پیام نور.
X
X
X